C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Objecte del Tràmit: Donar d'alta en el Padró municipal d'Habitants totes les persones que així ho sol·licitin.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Atenció al Ciutadà
Qui ho pot demanar: Totes aquelles persones que fixin el seu domicili de residència al terme municipal.
Requisits a complir: Presencial a l'Ajuntament de Es Mercadal
Justificació de la seva residència al municipi
Per al menor d'edat que s'empadroni només amb un dels progenitors, necessitareu la declaració responsable del progenitor per inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal amb fotocòpia del DNI del progenitor (pare o mare) i l'original del llibre de família.

Documentació a presentar: DNI/ Passaport / Tarjeta de Residència
Llibre de familia per als menors i custòdia o declaració (si escau)
Escriptura notarial de la propietat de l'habitatge, contracte del lloguer, autorització del propietari, autorització de l'arrendatari, o altre que justifiqui disposar de l'habitatge

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Ajuntament des Mercadal
Per telèfon (només informació): 971 37 50 02
Per correu: (només informació) c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): 971 37 55 76
Correu electrònic: (només informació) general@esmercadal.es
Altres:
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitar la inscripció al Padró i cumplimentar la fulla d'inscripció
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reglament de Població i Demarcació Territorial de les EELL Art. 16.1 2º paràgraf de la Llei reguladora de les bases de règim local
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions: En el cas dels nadons, necessitareu presentar el llibre de família o el certificat de naixement.
En cas de separació legal, necessitareu el document de guarda i custòdia del menor.
Per al menor d'edat que s'empadroni només amb un dels progenitors, necessitareu la declaració responsable del progenitor per inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal amb fotocòpia del DNI del progenitor (pare o mare) i l'original del llibre de família.

 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries