C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Sol·licitud gual permanent

Objecte del Tràmit: donar placa de gual a les persones que ho sol·licitin.
Àmbit de responsabilitat: Policia Local
Qui ho pot demanar: el propietari de l’immoble que ho sol·liciti; persona autoritzada amb el corresponent document acreditatiu.
Requisits a complir: - Haver pagat el darrer rebut de l’impost d’entrada i sortida de vehicles de l’immoble al Servei de Recaptació.
- Ser el propietari de l’immoble per al qual es demana el gual.
- En el cas d’una comunitat de veïns, l’ha de sol·licitar el president presentant la seva acreditació.
- En cas de fer-ho persona autoritzada, haurà de presentar l’acreditació corresponent.

Documentació a presentar: - Imprès (n’hi ha a disposició).
- Rebut del darrer impost d’entrada i sortida de vehicles.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o NIF de l’empresa.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia Local, c. Major 21, Baixos.
Per telèfon (només informació): 971154344; 971375251
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà: amb la documentació requerida, ha d’anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia Local.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 48 hores
Tarifes aplicables: tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: presencial
Marc Legal: Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o els aprofitaments especials del domini públic local.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: - La placa de gual és numerada i la persona sol·licitant l’ha de col·locar en lloc visible a l’entrada de l’immoble.
- Aquest gual prohibeix l’estacionament de qualsevol vehicle davant l’entrada i sortida de vehicles.
- No es podrà aparcar davant l’immoble cap vehicle, ni el del propietari o usuari de l’immoble.

Per a més informació, contactar amb:
Telèfon: 971 375 251
@/electrònica: policia@esmercadal.es


 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries