C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Llicència tinença animals perillosos

Objecte del Tràmit: Disposar de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Acreditació de ser major d'edat (còpia del DNI i dues fotografies tipus carnet).
Certificat d'antecedents penals.
Certificat o, en el seu cas, declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3, de l'article 13 de la Llei 50/1999, així com de no estar privat per resolució judicial, del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
Certificat de capacitat física per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
Certificat de capacitat psíquica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
Justificant expedit per la companyia asseguradora, acreditatiu d'haver formalitzat el sol·licitant, una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 euros) i estar al corrent en el pagament de les corresponents quotes.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Mercadal
Per telèfon (només informació): 971 37 50 02
Per correu: (només informació) c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): 971 37 55 76
Correu electrònic: (només informació) general@esmercadal.es
Altres:
Plana web: www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Amb la documentació requerida donar-li registre d'entrada a l'Ajuntament des Mercadal
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Inmediat
Marc Legal: - Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
BOCAIB núm. 58 de data 14/05/1992
- Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992 de 8 d'abril, de protecció d'animals que viuen a l'entorn humà.
BOCAIB núm. 65 de data 28/05/1994
- Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
BOE núm. 307 de data 24 desembre de 1999
- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/199, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
BOE núm. 74 de data 27 de març de 2002
- Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, per el qual es modifica el Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
BOE núm. 297 de data 12 desembre de 2007
- Ordenança Ajuntament de Mercadal

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries