C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Ciutadans


 
Activitat Permanent Innòcua
Activitat Permanent Major i infraestructures comunes
Activitat Permanent Menor
Ajornament o fraccionament
Ajut de barreres d'ullastre
Ajut econòmic, individual, temporal i d'emergència
Ajut per a la realització d'activitats culturals
Ajut per a la realització d'activitats educatives
Ajuts econòmics per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i promoció turística
Ajuts i subvencions
Ajuts per a la realització d'activitats esportives
Alta al Padró Municipal d'Habitants
Altres sol·licituds a URBANISME
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per defunció
Baixa per inclusió indeguda en el Padró Municipal d'Habitants
Bonificació IVTM de vehicles històrics
Canvi de domicili al Padró municipal d'Habitants
Certificat d'empadronament
Certificat d'empadronament històric
Certificat de convivència
Certificat de viatges
Certificat Històric de l'habitant
Comunicació de transmissió o canvi de titular d'activitat permanent
Consulta de registre d'entrades i sortides
DECLARACIÓ DOMICILI TRIBUTARI
DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS DELS REBUTS
Exempció IVTM per maquinària agrícola
Exempció IVTM per minusvalidesa
Llicència d'obra amb projecte
Llicència d'obra sense projecte
Llicència tinença animals perillosos
Mercats ambulants des Mercadal
Modificació de dades personal al Padró Municipal d'habitants
Queixes i suggeriments
Registre d'entrades i sortides
Sol.licitud ús edificis o dependències municipals
Sol·licitud baixa vehicle per la retirada
Sol·licitud d'ocupació de via pública
Sol·licitud de llicència de primera ocupació
Sol·licitud de llicència de segregació o parcel·lació
Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres
Sol·licitud gual permanent
Sol·licituds certificats
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries