C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Ciutadans


 
Sol·licitud gual permanent
Sol·licitud baixa vehicle per la retirada
Sol.licitud ús edificis o dependències municipals
Sol·licituds certificats
Activitat Permanent Innòcua
Canvi de domicili al Padró municipal d'Habitants
Alta al Padró Municipal d'Habitants
Registre d'entrades i sortides
Certificat d'empadronament
Queixes i suggeriments
Certificat de convivència
Modificació de dades personal al Padró Municipal d'habitants
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per defunció
Baixa per inclusió indeguda en el Padró Municipal d'Habitants
Consulta de registre d'entrades i sortides
Llicència d'obra amb projecte
Llicència d'obra sense projecte
Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres
Sol·licitud d'ocupació de via pública
Altres sol·licituds a URBANISME
Certificat de viatges
Sol·licitud de llicència de primera ocupació
Certificat Històric de l'habitant
Activitat Permanent Menor
Activitat Permanent Major i infraestructures comunes
Comunicació de transmissió o canvi de titular d'activitat permanent
Llicència tinença animals perillosos
Sol·licitud de llicència de segregació o parcel·lació
Ajornament o fraccionament
AJUT ECONÒMIC, INDIVIDUAL, TEMPORAL I D'EMERGÈNCIA
DECLARACIÓ DOMICILI TRIBUTARI
DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS DELS REBUTS
Ajuts
Exempció IVTM per minusvalidesa
Bonificació IVTM de vehicles històrics
Exempció IVTM per maquinària agrícola
Mercats ambulants des Mercadal
AJUT DE BARRERES D'ULLASTRE
AJUT PER A LA REALITZACIÓ ACTIVITATS EDUCATIVES
AJUT PER A LA REALITZACIÓ ACTIVITATS CULTURALS
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

     
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries