C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
     

Serveis socials (Fornells)


Els serveis socials són el conjunt de prestacions que tendeixen a la prevenció, l'eliminació o el tractament de les causes que produeixen situacions de risc i/o marginació social. Per tant, aquestes prestacions tenen com a objectiu el benestar i la millora de la qualitat de vida i de les condicions socials i econòmiques dels ciutadans, amb una incidència especial en la supressió i el tractament de les desigualtats socials. Els principis als quals s'han de sotmetre són, entre molts d'altres, la universalitat, la integració, la participació, la solidaritat i la igualtat.

Els serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. En constitueixen el punt d'accés i són la garantia de proximitat a les persones usuàries en els àmbits personal, familiar i social.
Al nostre municipi, els Serveis Socials estan formats per un equip municipal interdisciplinari; hi treballem una educadora social, una treballadora social, una psicòloga i 3 treballadores familiars.
Aquest equip és l'encarregat de dur a terme diferents programes que especificam més detalladament en aquesta web:

• Servei d'informació i orientació
• Servei municipal d'atenció a les famílies
• Gent gran
• Atenció a joves


Per altra banda, al mateix espai dels serveis socials municipals, hi ha també altres serveis socials especialitzats o específics que depenen d'altres administracions públiques (Consell Insular, Govern balear). Aquests serveis desenvolupen programes destinats a col·lectius que presenten problemàtiques singulars, de manera que s'organitzen d’acord amb la tipologia de les necessitats per tal de donar resposta a aquelles situacions que requereixen una atenció més tècnica o l’accés a uns recursos determinats. Els serveis que tenen representació al nostre municipi són:

• OFIM (Servei d'informació i assessorament en temes d'immigració i estrangeria)
• Servei d'atenció a la dependència


 
 

 
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries