C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
     

ÍNDEX DE TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL

 
A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
A1- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l’Ajuntament
A2- Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
A3- Informació sobre normes i reglamentacions municipals


 
B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT
B1- Característiques de la pàgina web de l’Ajuntament
B2- Informació i atenció al ciutadà
B3- Grau de compromís envers la ciutadania


 
C- TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA
C1- Informació comptable i pressupostària
C2- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals 
D- TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS
D1- Procediments de contractació de serveis
D2- Subministradors i costos dels serveis 
E- TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT
E1- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
E2- Anuncis i licitacions d'obres públiques
E3- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
E4- Obres públiques, urbanisme i infraestructures

 
F- INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA
F1- Planificació i organització de l'Ajuntament
F2- Contractes, convenis i subvencions
F3- Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
F4- Informació econòmica i pressupostària

 
 
 
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries